LOON & INKOMSTENBELASTING

TOELICHTING

Voor de aanslaggrens voor de inkomstenbelasting geldt in 2004 het volgende criterium:

indien het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog op de heffingskortingen zijn vastgesteld (voorheffingssaldo) meer bedraagt dan 217 euro (2003: 211 euro) volgt een aanslag.

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2004 is 13 euro (2003: 12 euro).

Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog op de heffingskorting zijn vastgesteld (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 13 euro (2003: 12 euro) overtreft, dan volgt geen aanslag.