KINDEROPVANG

TOELICHTING

Als een belastingplichtige zelf de kosten voor kinderopvang draagt, en voldoet aan de volgende voorwaarden kunnen de uitgaven boven de drempel afgetrokken worden:

- de belastingplichtige verricht (buiten het huishouden) betaalde arbeid en deze werkzaamheden leveren meer dan 3.707 euro (2003: 3.620 euro) aan inkomen op. Als de belastingplichtige een partner heeft gelden aanvullende voorwaarden

- er wordt voldaan aan bepaalde administratieve voorwaarden en

- het betreft opvang die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Als de beroepsmatige opvang plaatsvindt op 4, 3, 2, of 1 dag per week, bedraagt de drempel 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 van het tabel-bedrag.

Als de belastingplichtige slechts een deel van het jaar kinderopvang heeft gebruikt, wordt de berekende drempel met een evenredig bedrag verlaagd.

Onder buitenschoolse opvang wordt verstaan: kinderopvang die voor en/of na schooltijd en tijdens de vakanties plaatsvindt.