KINDERBIJSLAG

TOELICHTING

De kinderbijslagbedragen worden halfjaarlijks aangepast op basis van de Wet koppeling, met afwijkingsmogelijkheid. Dat betekent voor 1 januari 2004 dat het basisbedrag per kind onveranderd is ten opzichte van juli 2003. Het bedrag is 252,31 euro. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, is de hoogte van het bedrag aan kinderbijslag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 of die na 1 oktober 1994, 6 of 12 jaar worden, is er een overgangsregeling.