Kersttoespraak 3

De opmerking van de majesteit `dat zij zich intens op de bruiloft van Friso en Mabel verheugt', in haar kersttoespraak acht ik volstrekt overbodig.

Ik ervaar het als een poging om de premier, het kabinet, en tevens de Tweede Kamer, die het kabinet in deze kwestie voluit heeft gesteund, te schofferen. Ik denk dat koningin Beatrix in deze voor haar pijnlijke zaak haar moederrol en haar rol van staatshoofd moeilijk kan scheiden.

Deze opstelling is onprofessioneel en doet in grote mate afbreuk aan haar aanzien. Misschien heeft het Republikeins Genootschap gelijk en is er in de huidige tijd geen plaats meer voor de monarchie. Maar de afkalving van het draagvlak van de monarchie hebben de Oranjes op deze manier aan zichzelf te wijten. Dankzij koningin Beatrix is `Mabelgate' kennelijk nog lang niet ten einde.

    • Y. van Essen-Seijlhouwer