Kersttoespraak 2

De koningin vraagt in haar kersttoespraak nadrukkelijk aandacht voor het belang van de Verenigde Naties bij het realiseren van de verschillende vrijheden. Tevens wijst ze erop dat deze vrijheden verantwoordelijk gebruikt dienen te worden, zodat o.a. de medemens gerespecteerd wordt.

De koningin spreekt hier wijze woorden. Zij geeft hier eigenlijk aan, dat er nogal wat mis is met verschillende fundamentalistische stromingen. Deze bewegingen prediken inderdaad onverdraagzaamheid en zijn respectloos jegens andersdenkenden. Tolerantie voor groepen, die intolerantie verkondigen, heeft duidelijk zijn grenzen.

Zo wordt nu de vrijheid van onderwijs gebruikt door o.a. orthodox-religieuze stromingen binnen het christendom en de islam om eigen scholen te stichten. Dat recht hebben ze binnen de vrijheid van onderwijs, maar draagt dat bij aan een samenleving met begrip en respect voor elkaar? Het doet juist afbreuk aan de sociale cohesie, die we met z'n allen dienen na te streven.

De Verenigde Naties hebben in het verleden Nederland op de vingers getikt vanwege een theocratische partij met denkbeelden die strijdig zijn met de rechten van de mens. De orthodox-religieuze scholen, die de uitgangspunten van deze partij aanhangen, dragen zeker niet bij aan tolerantie en respect. De politiek dient fundamentalistische stromingen, gebaseerd op welke godsdienst dan ook, geen mogelijkheden te bieden hun intolerante denkbeelden middels onderwijs op te leggen aan kinderen. Een democratisch land als Nederland dient de waarden van de democratie hoog te houden. Aanpassing/modernisering van artikel 23 kan dan ook niet uitblijven.

    • A. Wiegink