Jonge vrouw stelt samenwonen uit

Jonge vrouwen gaan op steeds latere leeftijd samenwonen. Eén op de vijf vrouwen van 29 jaar heeft nog nooit met een partner samengewoond. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De analyse van het CBS richtte zich op jonge vrouwen maar voor jonge mannen geldt hetzelfde, stelt CBS-demograaf Jan Latten. De nieuwe generaties gaan langer als jongere door het leven, zegt hij. ,,De jeugdperiode wordt verlengd. Ze leren langer door en blijven ook langer ongebonden.''

Door de emancipatie is het voor vrouwen niet langer noodzakelijk een relatie te hebben. ,,Vrouwen zijn hoogopgeleid, hebben werk en zijn dus gelijkwaardig aan mannen. Door die gelijkheid kunnen zij eisen dat een relatie volledig profijt biedt'', aldus Latten. ,,En als dat niet zo is, dan hoeven ze die relatie niet.''

Het uitstellen van samenwonen is zichtbaar vanaf generaties die zijn geboren in de jaren zestig en begin jaren zeventig. Driekwart van de vrouwen die in de jaren vijftig zijn geboren, had op hun 23ste al eens samengewoond. Van de vrouwen die in de jaren zeventig zijn geboren was dat nog maar de helft.

Voordat vrouwen dertig zijn, is de kans op een partner het grootst tijdens vakanties of in het uitgaansleven. Ruim 40 procent van de vrouwen onder de dertig ontmoet iemand op die manier. Via vrienden en kennissen ontmoet 16 procent van deze vrouwen een geliefde. School was voor 13 procent de plek om een partner te vinden.

Ook voor vrouwen boven de dertig is vakantie of uitgaan een belangrijke manier om een partner te ontmoeten, zij het minder dan bij jongere vrouwen: 31 procent ontmoet iemand op die manier. En omdat meer vrouwen van de nieuwe generaties werken, is de werkplek voor de dertigers ook een steeds belangrijkere ontmoetingsplaats. Twintig procent van de vrouwen van dertig of ouder ontmoet een partner op het werk. Bij de jongere vrouwen die nog niet allemaal werken is dat twaalf procent.

Voor de dertigers is tegenwoordig ook internet een belangrijk instrument: zeven procent ontmoette daar hun geliefde. Bij de jongere vrouwen is dat 5 procent.

Jongeren doen er langer over om hun levenspartner te vinden, maar als zij die eenmaal gevonden hebben, gaan zij iets sneller samenwonen dan vroeger. Vrouwen die in de jaren zeventig zijn geboren, hadden gemiddeld twee jaar en acht maanden een relatie, voordat ze gingen samenwonen. Vrouwen uit de jaren veertig wachtten daarmee een half jaar langer.