INFORMATIE

Wie vragen heeft over fiscale kwesties kan het beste te rade gaan bij de Belastingdienst. Voor particulieren is er de belastingtelefoon, met nummer 0800-0543. Ondernemers kunnen telefonisch bij de dienst terecht op nummer 0800-0443.

Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat veel informatie over de recente wijzigingen, maar ook over de aangifte 2003 en de voorlopige teruggaaf 2004. Een mailtje sturen met een specifieke vraag kan via de website.

Op de site van het ministerie van Financiën (www.minfin.nl) is onder meer veel informatie te vinden over belastingen. Daar kunnen ook de wetten en regels gevonden worden die ten grondslag liggen aan de premies en heffingen.

Op de site van het ministerie van Sociale Zaken is veel informatie te vinden over de hoogte van premies en uitkeringen. De site is te vinden op www.minszw.nl. Bellen kan ook, naar het algemene informatienummer van de rijksoverheid bijvoorbeeld (0800-9051). Voor publieksvragen is er verder www.postbus51.nl

Werkgevers en werknemers die informatie willen over arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, premieheffing, ziekte, publicaties en rapportages over het sociale zekerheidsbeleid, uitkeringen, reïntegratie en wetgeving op het gebied van sociale zekerheid kunnen terecht op www.uwv.nl, de website van het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen. Per 1 januari 2004 treedt UWV alleen nog onder de naam UWV naar buiten. Daarmee is definitief een einde gekomen aan de vijf oude uitvoeringsinstellingen (Bouwnijverheid, Cadans, Gak, Guo, Uszo) die in UWV zijn opgegaan.

Op de algemene website van de overheid (www.overheid.nl) staan de handelingen van de Tweede Kamer, adviezen van de Raad van State of instellingen die zich namens de overheid bezighouden met belastingen of de sociale zekerheid.