In de rij met oude guldens

De gulden is nog lang niet uitgestorven. Twee jaar na de komst van de euro staan elke dag rijen mensen bij de agentschappen van De Nederlandsche Bank om guldens in te wisselen voor euro's. Alleen al op de Amsterdamse hoofdvestiging van de centrale bank komen elke ochtend ruim 150 mensen. ,,En gemiddeld krijgt de afdeling publieksvoorlichting zeventig telefoontjes per dag van mensen die hun guldens willen inwisselen'', zegt een woordvoerder van De Nederlandsche Bank.

Dit jaar is door particulieren voor circa 75 miljoen euro aan guldens ingewisseld. Volgens De Nederlandsche Bank zijn nog altijd 41 miljoen guldenbiljetten niet ingeleverd. Deze biljetten vertegenwoordigen een waarde van ruim 650 miljoen euro. Net voor de introductie van de euro circuleerden bijna 300 miljoen guldenbiljetten die een waarde vertegenwoordigden van ruim 10 miljard euro.

In enkele euro-landen bieden bedrijven de mogelijkheid aan de consument om met de oude munt te betalen. Bij de Portugese supermarktketen Pingo Doce kon deze maand bijvoorbeeld met escudo's worden betaald, wat in vier weken goed was voor – omgerekend – een omzet van 1,2 miljoen euro.

In Nederland zijn zulke acties niet mogelijk omdat De Nederlandsche Bank weigert guldens van bedrijven in te wisselen. De centrale banken zijn in elk land vrij om eigen regels bij het omwisselen van het oude geld vast te stellen. Inlevering van munten moet in Nederland voor 2007 gebeuren, van biljetten mag dat tot 2032. In andere landen gelden andere data.

Het inleveren van munten gaat veel langzamer dan van biljetten. Net vóór de komst van de euro waren er 5,6 miljard guldenmunten in omloop die een waarde van ruim een miljard euro vertegenwoordigden. Twee jaar later zijn nog altijd 3,6 miljard munten (waarde ruim 500 miljoen euro) niet bij De Nederlandsche Bank binnengekomen.

De Nederlandsche Bank, die behalve in Amsterdam agentschappen in Wassenaar, Eindhoven en Hoogeveen heeft, gaat ervan uit dat in totaal voor 415 miljoen euro aan guldens niet zal worden ingeleverd. De winst uit dit zogeheten versterf komt uiteindelijk ten goede aan de schatkist.

LUX: pagina 13