Haven Rotterdam door grens 7 mln containers

In de Rotterdamse haven zijn in het bijna afgelopen jaar meer dan zeven miljoen containers van 20 voet overgeslagen. Nederland brak daarmee als eerste Europees land door de barrière van 7 miljoen TEU (1 TEU is één container van twintig voet, ongeveer zes meter).

Alleen een aantal Aziatische havens, waaronder Hongkong, Kaoshung (Taiwan), Singapore en de zeehavens van Maleisië, slaan meer containers over. De grootste groei doet zich voor in China, waar door de stormachtige economische ontwikkeling de containeroverslag in 2003 met 30 procent toenam.

Niettemin is de containeroverslag in Rotterdam met 7 procent gegroeid. Dat percentage moet de komende jaren toenemen tot 10 wil Rotterdam zich havens als Hamburg en Bremen, maar ook Antwerpen, van het lijf kunnen houden. ,,De Duitse havens profiteren het meest van China als werkplaats van de wereld. China exporteert via Hamburg en Bremen veel naar de Baltische staten en Oost-Europa'', zegt W. Scholten, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR).

Ook andere goederenstromen bleven dit jaar hun weg vinden naar de Rotterdamse haven. In totaal werd dit jaar 328 miljoen ton goederen overgeslagen, een nieuw record. Rotterdam blijft daardoor met afstand de grootste haven ter wereld. De 2 procent groei die de Rotterdamse haven dit jaar realiseert, onderstreept volgens directeur Scholten van het havenbedrijf de juistheid van de beslissing zo breed mogelijk te blijven investeren. Dit jaar is er door het bedrijfsleven voor 1,5 miljard euro geïnvesteerd in de haven.

Voor het GHR kwamen dit jaar wat dat betreft twee belangrijke beslissingen tot stand die de concurrentiepositie van de haven verder moeten verbeteren. Met het besluit van het kabinet tot een aanleg van een tweede Maasvlakte krijgt de haven van Rotterdam voor zijn containers en petro-chemische industrie eindelijk de ruimte waar het al jaren in Den Haag om vraagt. Scholten: ,,Om onze voorsprong te kunnen behouden, moeten we de haven blijven revitaliseren. Ik merk dat het huidige kabinet daar voor open staat. `Nederland Distributieland' is bepaald nog geen achterhaald concept.''

In bijna alle sectoren nam de goederenoverslag in Rotterdam dit jaar toe, met name in de agribulk, kolen, ruwe olie, stukgoed en containers. De overslag van ertsen en schroot, aardolie en petcokes liep terug. De haven van Rotterdam haakt daarmee aan bij de mondiale economische groei en bij die in een aantal Europese landen. Maar in Nederland en Duitsland, de belangrijkste markten voor Rotterdam, bleef de economische groei achter. Dat feit drukte de cijfers van Rotterdam enigszins ten opzichte van met name de havens van Hamburg en Bremen.

Rotterdam vraagt voor de aanleg van infrastructuur voor de tweede Maasvlakte – ondermeer een zeewering in de vorm van een zeedijk – ongeveer 600 miljoen euro van het rijk. Dat is ongeveer een kwart van de totale kosten van de tweede Maasvlakte. Rotterdam is bereid dit bedrag desnoods voor te schieten aan Den Haag, want de stad wil haast maken met de aanleg van het nieuwe havengebied. Hierover wordt nog onderhandeld.

Per 1 januari wordt het havenbedrijf verzelfstandigd. De haven blijft weliswaar ressorteren onder de gemeente Rotterdam – die de feitelijke beheerder van de haven is – maar krijgt zakelijk meer slagkracht om ook zelfstandig investeringen te doen. Dat kunnen investeringen zijn in het havenmanagement (participatie in andere havens) of in bedrijven die in de haven actief zijn. De gemeente Rotterdam blijft verantwoordelijk voor de infrastructuur van de haven, zoals de aanleg van terreinen, kaden en verlichting.