Godsdienstige feestdagen

In Frankrijk heeft de commissie-Stasi aanbevolen om in ruil voor twee christelijke feestdagen een joodse en een islamitische feestdag in te voeren (`Land van de lege tolerantie', NRC Handelsblad, 20 december). Dit ter bevordering van de gelijkheid tussen de godsdiensten. Dit advies negeert, zoals gewoonlijk, de opvattingen van een grote groep mensen: de ongelovigen. Die moeten verplicht vrij nemen op door gelovigen vastgestelde dagen.

Stop deze achterhaalde gewoonte. Schaf alle godsdienstige feestdagen af en geef iedereen ter compensatie een aantal extra vakantiedagen. Iedereen kan dan zelf bepalen wanneer hij deze dagen opneemt.

    • A. Kuil