FNV bepleit afroming van topinkomens

De vakcentrale FNV wil dat de fiscus inkomens boven een bepaald niveau – bijvoorbeeld een half miljoen euro – gaat `afromen' door middel van een veel hogere inkomstenbelasting dan het toptarief van 52 procent.

Dat schrijft vice-voorzitter Kitty Roozemond in een brief aan het kabinet. Ze reageert daarin op de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur en het voornemen van het kabinet om de normen wettelijk vast te leggen.

Roozemond vindt dat de code-Tabaksblat de ,,schandalige en dubieuze praktijken in de sfeer van optieregelingen, vertrekregelingen, bonussen en leningen'' onvoldoende aan banden legt. ,,De FNV heeft er geen vertrouwen in dat de code de buitensporige beloning van bestuurders zal weten te keren.''

De vakcentrale wil daarom dat de overheid topinkomens via de inkomstenbelasting gaat `afromen'. Het inkomen dat boven een nog vast te stellen grens uitkomt, zou ,,aanzienlijk zwaarder belast'' moeten worden dan het huidige 52-procentstarief.

In het verleden stelde de FNV voor om de lat voor deze zogeheten `kleptocratentax' op een half miljoen euro te leggen. Daarnaast pleit de FNV voor een fiscale of andere maatregel die ontslagvergoedingen van bestuurders afroomt of beperkt.

De FNV wijst erop dat het kabinet al in juli in een brief aan de Tweede Kamer heeft toezegd te zullen bezien ,,hoe het fiscale instrument kan worden ingezet om bovenmatige belonings- en afvloeiïngsregelingen te beperken'', maar dat die toezegging tot op heden niet is nagekomen.

In de brief pleit Roozemond er verder voor het wettelijk vastleggen van het voorstel om het maximale aantal commissariaten op vijf per persoon te stellen, waarbij voorzitterschappen dubbel tellen.

Ook wil de FNV dat het structuurregime, dat de raad van commissarissen veel macht geeft, gehandhaafd blijft. De commissie Tabaksblat stelt juist voor aandeelhouders meer macht te geven, maar die zijn volgens de FNV meer uit op direct financieel gewin dan op het lange-termijnbelang van de onderneming. ,,De wetgever moet juist zorgen voor een buffer die de aandeelhouders op afstand houdt'', schrijft Roozemond. ,,Beleggers zijn niet loyaal jegens de onderneming.''

Het kabinet bepaalt begin volgend jaar zijn standpunt over de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat.