Fenomeen kerstboom

Het artikel over de houding van de Nederlandse moslim tegenover het fenomeen kerstboom is ontluisterend (NRC Handelsblad, 27 december).

Zelfs onder hoogopgeleide islamieten is kennelijk niet algemeen bekend dat de versierde naaldboom van oorsprong een (heidense) midwinterboom is. Immers, naarmate men zich op een hogere breedtegraad bevindt is er meer reden de kortste dag van het jaar het licht verdrijft de duisternis te vieren, ongeacht de religie. De kerk heeft indertijd handig ingespeeld op bestaande gebruiken en heeft de wintergroene boom een rol toebedeeld in plaats van deze te verbieden.

Bezorgde imams zouden er goed aan doen een voorbeeld te nemen aan deze pragmatische benadering. Mocht een dennenboom te veel, overigens ongefundeerde, christelijke connotaties oproepen, dan zijn er alternatieven.

Zo is bij ons thuis de ook altijd groene gatenplant met lampjes en kerstversiering behangen. Niet om het een of ander, maar vanwege de naaldentroep.

    • Niek Goldhoorn Arnhem