EIGEN WONING

TOELICHTING

Het eigenwoningforfait kan niet hoger zijn dan 8.500 euro.Indien door verhuizing naar een duurdere woning de hypotheekschuld wordt verhoogd, wordt de aftrek van de hypotheekrente voortaan alleen toegestaan voorzover de hypotheekverhoging nodig is om het verschil tussen de aankoopprijs van de nieuwe woning (inclusief verwervingskosten) en de opbrengst van de oude (na aftrek van kosten) te financieren. Indien een goedkopere woning wordt gekocht kan men de rente over maximaal de hoogte van hypotheekschuld van de verkochte woning blijven aftrekken (uiteraard tot maximaal de aankoopsom van de nieuwe woning).