De Graaf wil test met scans op paspoorten

Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) laat zes gemeenten een proef doen met een paspoort met biometrische kenmerken. In het reisdocument komt zowel een gelaats- als een vingerscan te staan.

De Graaf schreef gisteren in een brief aan de Tweede Kamer dat hij medio volgend jaar met de proef wil beginnen. Welke gemeenten zullen deelnemen, moet nog worden bepaald. Na het project zal bekeken worden of beide kenmerken definitief kunnen worden ingevoerd voor alle nieuwe paspoorten en identiteitskaarten.

Het Tweede kabinet-Kok besloot in april 2002 al om biometrische gegevens op te nemen in paspoorten. De Europese Commissie wil in 2004 beginnen met het opnemen van de gelaats- en vingerscan op visa en verblijfsdocumenten.

Met het opnemen van een gelaatsscan voldoet Nederland aan de internationale standaarden. Deze scan werd in mei van dit jaar door de International Civil Aviation Organization (ICAO) aangewezen als standaardkernmerk voor internationaal gebruik om grenspassages te vergemakkelijken en te versnellen. Onderzoek van De Graaf zelf, op verzoek van de Tweede Kamer, wees evenwel uit dat niet de gelaatsscan maar de vingerscan het meest geschikte biometrische kenmerk is om de identiteit van personen vast te stellen en zogeheten look-alike identiteitsfraude op te sporen. Nederlandse paspoorten spelen vaak een centrale rol in allerlei processen om de identiteit van personen te verifiëren. Dat is voor minister De Graaf reden om zowel de gelaats- als de vingerscan te testen.

Burgers in de zes nog aan te wijzen gemeenten zullen op basis van vrijwilligheid aan de proef meewerken. Ze krijgen zowel een regulier paspoort als een testdocument dat is voorzien van een chip waarop de biometrische kenmerken zijn opgenomen. Als ze hun reisdocument komen halen, wordt hun gevraagd twee vingers op de biometrische scanapparatuur te leggen en het gezicht voor een camera te houden om te controleren of de gegevens op het testpaspoort in orde zijn. Het testdocument wordt aan het einde van de proefperiode vernietigd.

De gezichtscan die De Graaf nu laat testen is anders dan de irisscan die al op Schiphol wordt gebruikt. Volgens de Graaf vereist die veel begeleiding bij zowel het afnemen als de controle. Bovendien is de iristechniek, aldus de minister in zijn brief aan de Kamer, ,,gepatenteerd'', waardoor de overheid afhankelijk zou kunnen worden van één leverancier.