Controle op tweede huis in Frankrijk

De Belastingdienst gaat alle Nederlanders die een tweede huis in Frankrijk hebben, strenger controleren. Dankzij gegevens die de Franse fiscus binnenkort zal overhandigen, kan de Belastingdienst iedere Nederlandse belastingplichtige met een tweede huis in Frankrijk achterhalen. Dat zijn naar schatting zo'n kwart miljoen huishoudens.

Dit heeft een woordvoerder van de Belastingdienst vanmorgen bevestigd. Vorige maand bleek de Franse fiscus al in staat van zo'n 5.000 Nederlandse belastingplichtigen de gegevens boven tafel te krijgen. Die gegevens, veelal mensen die recent een tweede huis in Frankrijk hadden aangeschaft, werden toen aan de Nederlandse fiscus overhandigd. Toen werd afgesproken dat ook zou worden geprobeerd van de andere huizenbezitters de gegevens te vinden. Dat is nu, sneller dan verwacht, gelukt.

De extra aandacht van de fiscus voor de tweede huizen richt zich niet zozeer op het bezit van dergelijk onroerend goed, als wel op de verwerving ervan. Nederland heeft met Frankrijk (evenals met veel andere landen) een belastingverdrag gesloten om dubbele belasting te voorkomen. Omdat het bezit van een huis al in Frankrijk wordt belast, gebeurt dat in Nederland niet meer. Door echter te achterhalen hoe zo'n tweede huis is gefinancierd, hoopt de Nederlandse fiscus meer zicht te krijgen op zwart geld.

De jacht op de tweede huizen maakt deel uit van een groter project van de fiscus om buitenlandse tegoeden te achterhalen. Sinds de fiscus zo'n vier jaar geleden bij toeval de beschikking kreeg over de gegevens van de Luxemburgse KB-Lux bank, is de dienst daarmee bezig.

Halverwege dit jaar kreeg de fiscus ook gegevens uit Duitsland over spaartegoeden. De komende maanden zullen medewerkers van de Belastingdienst ook in Spanje en Portugal gaan bekijken in hoeverre de gegevens in de kadasters daar inzage bieden in het onroerendgoedbezit van Nederlanders in deze landen. Ook met België en Groot-Brittannië wordt onderhandeld over gegevensuitwisseling.

In 2011 gaan alle Europese lidstaten over tot automatische gegevensuitwisseling over buitenlandse tegoeden.