Beter resultaat voor politie in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft over 2003 veel betere resultaten behaald dan in voorgaande jaren. Er zijn 6.000 meer verdachten opgepakt. Er werden ruim 26.000 zaken aangeleverd bij het openbaar ministerie.

Volgens korpschef Aad Meijboom is Rotterdam ,,objectief veiliger geworden''. Dat zei Meijboom gisteren bij de presentatie van de resultaten over het afgelopen jaar.

Met de behaalde resultaten zijn de afspraken die het korps Rotterdam-Rijnmond onder andere met het OM en het ministerie van Binnenlandse Zaken had gemaakt in de zogenoemde prestatiecontracten ruimschoots gehaald. Ten opzichte van 2002 werden 6.000 meer verdachten aangeleverd bij het OM, 2.000 boven het afgesproken aantal. Vooral voor geweldsmisdrijven werden meer verdachten opgepakt, met circa 7.000 ruim vijftig procent meer dan in 2002. Van deze geweldplegers waren er bijna 1.800 minderjarig.

Volgens de politie is de stijging van het aantal verdachten voor geweldsmisdrijven veroorzaakt door de toename van het aantal aangifiten van mishandeling en bedreiging. Bij veel andere delicten is sprake van een daling van het aantal aangiften. Het aantal aangiften van overvallen daalde met 23 procent, van straatroof met 11 procent, van woninginbraken met 11 procent en van zakkenrollerij met 26 procent. In totaal daalde het aantal aangiften in Rotterdam in de afgelopen twaalf maanden van 123.000 naar 120.000.

Bij delicten zoals vernieling en fietsendiefstal steeg het aantal aangiften juist. De Rotterdamse politie ziet dit als een bemoedigend signaal. ,,Mensen nemen de moeite om van kleine dingen aangifte te doen'', aldus Meijboom. Volgens hem speelt daarbij ook de laagdrempeligheid van het aangifte doen een rol. Rotterdam was het eerste korps dat aangifte via internet mogelijk maakte.

De Rotterdamse politie heeft het afgelopen jaar bewust niet alleen energie gestoken in de aanpak van ernstige delicten. Ook voor kleine overtredingen zoals belediging en verkeersoverlast krijgen steeds meer mensen een bekeuring. Zo deelt de politie sinds kort boetes uit voor het weggooien van sigarettenpeuken en het nafluiten van vrouwen.