Behandel patiënt op één plaats

Een groep van honderd huisartsen (er zijn er zo'n 7.000) wil geen avond- ,nacht- en weekenddiensten meer doen. Het gaat hen kennelijk niet om meer geld maar om een anders georganiseerde zorgverlening. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft al laten weten het er niet mee eens te zijn, zij vindt dat de diensten erbij horen.

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw had iedereen een eigen huisarts. Deze was 24 uur per dag en vaak ook in het weekend beschikbaar. Later organiseerden zij zich meer in zogeheten waarneemgroepen. Je eigen huisarts is er alleen overdag voor je als hij niet met vakantie of op bijscholing is (ongeveer 8 weken per jaar) en als hij toevallig dienst heeft. Een paar jaar geleden kwam de doorbraak naar een beter gestructureerde zorg in de diensten door de oprichting van de huisartsenposten.

Deze posten zijn bemand met zowel ter plekke aanwezige dienstdoende als mobiele huisartsen. De laatsten beschikken over een spoedauto, liefst met chauffeur om patiënten thuis te bezoeken.

Vele jaren eerder is het rechtstreeks gebruik van de eerste hulp van ziekenhuizen al fors gegroeid. De moeilijk te bereiken c.q. te bewegen huisarts kon zodoende worden omzeild. Het ligt dus voor de hand de huisartsenpost en de ziekenhuis eerste hulp met elkaar in verband te brengen. Zij zullen elkaar versterken, met name in kleinere steden. Voor patiënten is er dan één plek waar je moet zijn en waar, als het nodig is, veel onderzoek-,behandel- en verzorgingsfaciliteiten direct bij de hand zijn.

Een volgende en vooralsnog laatste stap zal zijn dat die geïntegreerde eerstehulppost ook overdag openstaat voor de patiënt die acute zorg behoeft. Daarmee zal de klassieke huisartsenzorg in tweeën verdeeld zijn. Spoedeisende zorg geleverd door de huisartsenpost en de chronische en niet-acute zorg door de in stad en regio samenwerkende huisartsen.

De toenemende mogelijkheden van digitale uitwisseling van medische gegevens is daarbij een belangrijk hulpmiddel om de zorg voor één patiënt door verschillende zorgverleners op elkaar af te stemmen.

Drs. C.M.A.G. Dijkers is oud-bestuurder in de gezondheidszorg.

    • C.M.A.G. Dijkers