ANW

TOELICHTING

De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) bedraagt maximaal 70 procent van het nettominimumloon. Nabestaanden die een halfwees (een kind van wie een van beide ouders is overleden) onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon.

De Algemene nabestaandenwet is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus eenderde deel van het meerdere).

Voor nabestaanden die onder het overgangsrecht vallen en vroeger een AWW-uitkering ontvingen, geldt een andere regel. Zij krijgen, indien na deze inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent van het brutominimumloon.