Aanbestedingen

De EU-regels voor aanbestedingen staan bekend als bureaucratisch en ingewikkeld, maar dat valt erg mee. Inhoudelijk betekent het in hoofdlijnen, dat voor alle grotere overheidsinkopen (boven ca. 250.000 euro) vooraf een aankondiging geplaatst moet worden, dat voldoende tijd moet worden gegeven om leveranciers een aanbieding te laten maken en dat achteraf het resultaat van de aanbesteding gemeld moet worden.

De bureaucratie zit in het feit dat de overheidsorganisatie niet halverwege haar eisen mag veranderen of de beoordelingscriteria mag aanpassen. En dat is het probleem voor de aanbestedende dienst: als je niet precies weet wat je wilt hebben is het lastig vast te leggen. Dus is het credo al snel: laten we maar zo veel mogelijk vragen en eisen, dan is het in ieder geval niet te weinig. Maar dat is bepaald geen voorschrift uit de EU-regels. Dat zijn vrije keuzes van de opdrachtgevers zelf. Een aantal voorbeelden:

1. Niet zelden worden vele stukken gevraagd waar de aanbestedende dienst niets mee doet;

2. Het eisen van ervaring met een even grote opdracht is vaak buiten proporties.

3. Sommige opdrachten zijn voor het MKB mogelijk te groot. Opdrachtgevers kunnen het aan het MKB overlaten om combinaties te vormen, maar ze kunnen ook zelf de opdracht in verschillende kavels onderverdelen.

In al deze gevallen zijn het niet de EU-regels die dergelijk gedrag van de aanbestedende dienst eisen, maar zijn het keuzen van die dienst zelf. Anders dan Rein Zunderdorp op deze pagina stelde (9 december), is juist het MKB sterk gebaat bij een professionele inkoopfunctie bij de opdrachtgever. Verzet tegen de EU-regels of verhoging van de drempelwaarden kan wel eens contraproductief uitwerken. Het zijn immers diezelfde EU-regels die ook de overheidsorganisaties dwingen om te professionaliseren in hun inkoopfunctie. Met die professionaliseringsslag is de overheid bezig.

Het gaat langzaam en lang niet overal is er iets van zichtbaar, maar er wordt wel degelijk voortgang geboekt. En met die professionalisering zijn de EU-regels geen belemmering meer.

    • Universiteit Twente
    • Jan Telgen