Oudere werknemers 2

Als één ding duidelijk wordt uit het `reisverslag' van Maarten Huygen is het dit wel: praten over ouderen is identiek aan spraakverwarring. Zijn relativerende opmerking aan het slot is dan ook wel op zijn plaats. Er mag dan sprake zijn van een massale vergrijzing, theoretisch en praktisch zien teveel bedrijven oudere werknemers liever gaan dan komen. Kostenbesparing is daarvan een belangrijke oorzaak. Zelfs de goedkopere jonge werkloze, wier aantal schrikbarend toeneemt, mag zijn plaats niet overnemen. De werkgever spaart het liefst de kosten van die arbeidsplaats uit. Uiteindelijk kost dit dus de staat, ergo de belastingbetaler goud. Dezelfde staat roept vervolgens dat die oudere werklozen maar eens meer aan de slag moeten.

Een slag in de ruimte. Want diezelfde staat ontslaat die ouderen in overheidsdienst dus ook massaal en schept geen betere voorwaarden om die ouderen aan werk te helpen. Dat ouderen wellicht minder maar wel langduriger ziek zijn dan jongeren is bij dit afwegingsproces volgens mij nauwelijks relevant. Of het zou de door een werkgever gezochte stok kunnen zijn om van hem/haar af te komen.

    • Harry Nijhuis Heelweg