Keuzevrijheid

Socioloog Ruud Koopmans vergelijkt niet-westerse buitenlanders in Europa in het interview `Hollandse aanpak fnuikend voor integratie' (NRC Handelsblad, 19 december). Volgens Koopmans is `de selectiepolitiek van scholen en de onbeperkte keuzevrijheid die ouders hebben, in Nederland veel groter dan in andere Europese landen'.

Talloze allochtone ouders kunnen getuigen dat zij helemaal geen onbeperkte keuzevrijheid hadden toen ze trachtten hun kind geplaatst te krijgen op een bijzondere, in naam confessionele, school. Telkens weer komt de bewering dat ouders een vrije schoolkeuze hebben in de media voor.

Het is een taai en blijkbaar onuitroeibaar misverstand. Onbegrijpelijk is dat Koopmans in één zin twee elkaar volstrekt uitsluitende beweringen doet. Immers als scholen bij de inschrijving van nieuwe leerlingen een selectiepolitiek kunnen toepassen, en dat beweert Koopmans, dan sluit dat onbeperkte keuzevrijheid van ouders uit. Een onbegrijpelijke fout voor een hoogleraar sociologie.

    • G.J. Erdtsieck