Islamitische scholen

Sjoerd de Jong geeft in zijn column `Amerikaanse toestanden' (NRC Handelsblad, 16 december), geheel tegen zijn bedoelingen in steun aan de opvatting van Hirsi Ali en mijzelf, dat islamitische scholen tot segregatie leiden, een toestand die in de Verenigde Staten onconstitutioneel werd verklaard in Brown vs. Board of Education.

De Jong zegt: ,,Het probleem in Amerika was een bedoelde, officiële scheiding van zwarte en witte kinderen, een legale vorm van racisme die scholen toestond zwarte kinderen te weren. Het probleem in Nederland is daarentegen een onbedoelde, spontane segregatie van kinderen, door ouders die gebruik maken van hun recht op vrije onderwijskeuze. Dat is iets heel anders.''

De Jong geeft dus gewoon toe dat het Nederlandse beleid tot segregatie leidt. Hij stelt alleen dat het niet zo bedoeld is. Dat zal best, maar ik ben geïnteresseerd in de resultaten, niet in goede bedoelingen. Mijn dank aan De Jong is dus groot.

    • Paul Cliteur