Indoctrinatie

Wanneer Max Pam in zijn column van 12 december schrijft dat een van de universele rechten van het kind moet zijn dat het op school niet lastig gevallen wordt met ideologische of religieuze indoctrinatie en dat een catch all-uitgangspunt noemt, dan getuigt dit van naïviteit. Alle onderwijs is ideologisch. Alleen al de keus van de te leren stof berust op een aan tijdsomstandigheden verbonden ideologie.

Als Pam dan verder beweert dat al meer dan een eeuw dat universele recht door de confessionelen in Nederland met voeten is vertrapt, dan is er sprake van rabiate kwaadwilligheid.

Alsof het onderwijs in de afgelopen eeuw geen last heeft gehad van communistische, socialistische, fascistische, nationaal-socialistische, anarchistische, anti-semitische, milieu-activistische, enz. ideologieën.

    • Arie Bijl