Ganges-delta

Een foto-onderschrift is gauw gemaakt maar kunnen foute conclusies suggereren (NRC Handelsblad, 13 december).

Gedurende de moesson (natte regentijd) staan grote delen van de Ganges en de Meghna-delta onder water en groeit er overal rijst en bezinkt er slib. Sinds jaar en dag, wanneer in de zomer het water zich heeft teruggetrokken, drogen deze vlakten uit en geven het op de foto getoonde, typerende beeld met klei-krimpscheuren. Dat een miljoen hectare aan bebouwbare landbouwgrond in het afgelopen decennium verloren is gegaan is twijfelachtig. Erosie vindt in het stroomgebied van de Ganges plaats buiten Bangladesh, namelijk waar de bergachtige gebieden beginnen. Bangladesh wordt geleidelijk opgehoogd en groeit feitelijk nog enigszins. Grootschalige industrialisatie, waarvoor landbouwgrond opgeofferd zou moeten worden, vindt niet plaats in dit land. Het is wel juist dat dit land, in oppervlak vier maal zo groot als Nederland, zeer dicht bevolkt is met 130 miljoen inwoners.

    • J.N. van der Zijpp
    • Oud Fao-Medewerker Hollandse Rading