Buitenlandse vrouwen

Hans Dijkstal waarschuwt in NRC Handelsblad van 20 december dat een gepolariseerd debat mede debet is aan het feit dat hij en zijn commissie-PAVEM, moeilijk contact krijgen met buitenlandse vrouwen, die ,,hun huis uit moeten, aan het werk, participeren in de Nederlandse samenleving''.

Dat dit een moeilijke opdracht is kan ik uit eigen werkervaring als reïntegratieconsulent verklaren. Het is mijn taak om WAO'ers en WW'ers waaronder migranten naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ik heb regelmatig met buitenlandse vrouwen te maken. Veel van deze moslima's jong en oud mogen van hun man niet buitenshuis werken omdat het niet past binnen hun eigen traditie; vrouwen horen thuis. En werken buiten de eigen woonplaats is al helemaal taboe, want dan heeft de echtgenoot helemaal geen controle en overzicht meer. Het verschijnsel, waar Dijkstal tegenaan is gelopen, kan dus worden verklaard aan de hand van hun cultuur vanuit het thuisland en dat blokkeert contact met de autochtone bevolking. De integratie in het nieuwe `vaderland' wordt hierdoor bemoeilijkt.

Dit debat heeft niets met stigmatisering te maken en de vergelijking met katholieken en protestanten kan achterwege blijven. Aanpassing aan de Nederlandse cultuur, luidt het motto, eventueel in de vorm van een Neder-islam, om een passende en herkenbare metafoor te gebruiken!

    • Drs. J.W. Jongejans