Berger nieuwe president van Guatemala

De 57-jarige zakenman Oscar Berger heeft de Guatemalteekse presidentsverkiezingen gewonnen. Met bijna 95 procent van de stemmen geteld, stond de conservatieve kandidaat gisteravond op 54,2 procent. Die voorsprong kan de centrum-linkse kandidaat Álvaro Colom volgens de nationale kiesraad niet meer inhalen.

Berger, oud-burgemeester van Guatemala-Stad en partijleider van de Grote Nationale Alliantie, riep zich gisteravond al tot winnaar uit en zei dat alhoewel zijn campagne was gefinancierd door rijke industriëlen hij ,,alle Guatemalteken zou dienen''. ,,Ik heb vandaag een mandaat gekregen om voor de armen en hulpbehoevenden van dit land te werken'', aldus de oud-burgemeester. Hij beloofde een aantal bepalingen uit de vredesakkoorden van 1996, waaronder inperking van de politieke macht van het leger, te zullen uitvoeren. Ook zei hij met harde hand te zullen optreden tegen corruptie.

Waarnemers betwijfelen of hij die toezeggingen kan waarmaken. Tijdens zijn burgemeesterschap had hij de reputatie makkelijk beïnvloedbaar en besluiteloos te zijn.

Over een van de belangrijkste thema's van de eerste ronde, de vervolging van diegenen die verantwoordelijk zijn voor massamoorden tijdens de 36 jaar durende burgeroorlog onder wie met name oud-dictator Efraín Ríos Montt, sprak Berger zich gisteren niet uit. Ríos Montt, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van tienduizenden indianen en boeren aan het begin van de jaren tachtig, verliest bij de machtsoverdacht van de huidige regering-Portillo aan de regering van Berger op 14 januari zijn immuniteit. Tegen de oud-dictator, die aan de eerste ronde van de presidentsverkiezingen meedeed, lopen twee internationale aanklachten wegens moord, en een aanklacht wegens massamoord in Guatemala zelf. Berger, die zich tijdens zijn campagne nog sterk maakte voor vervolging van Ríos Montt, ontweek gisteren vragen over een mogelijke rechtszaak.

De verkiezingen verliepen volgens waarnemers van de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten rustig en zonder het geweld en de intimidatie die de eerste ronde in november kenmerkten. Wel waren strenge veiligheidsmaatregelen getroffen uit angst voor wraakneming van aanhangers van Ríos Montt.

De opkomst was traditioneel laag, 44 procent van de vijf miljoen stemgerechtigden kwamen opdagen. In november lag dit percentage tegen de 60 procent, maar toen werden eveneens burgemeesters en parlementariërs gekozen.