Afschaffen WAZ

In 1998 duwden ze de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) door de strot. Keuzevrijheid was niet. Nu wordt deze wet dus alweer per 1 juli 2004 afgeschaft (NRC Handelsblad, 13 december). Er zit een miljard in de pot, relatief weinig mensen doen er een beroep op en het schijnt de overheid een besparing op te leveren. Als kleine zelfstandige heb ik inmiddels zo'n zevenduizend euro betaald voor een verzekering die ik niet wilde en waarop ik in de toekomst ook geen beroep meer kan doen. Weggegooid geld. Gaat de verplichte ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen dezelfde weg? Particulier met een flink eigen risico was ik veel goedkoper uit. Het kabinet heeft de mond vol over eigen verantwoordelijkheid. Ik wil die graag nemen en ben dan meteen van die `graaiende' overheid af. Over 2002 moet ik nog een naheffing van duizend euro betalen en over 2003 ongetwijfeld eenzelfde bedrag. Nu de WAZ toch wordt afgeschaft, zou het de Belastingdienst sieren die naheffing kwijt te schelden.

    • Y. Backer-Hennings