Zieltjes zonder zorgen

De belastingdienst, hypotheekadviseurs, erfenissen, lastige schoonouders en foute partners, ook in 2003 bleven ze de lezer achtervolgen, getuige de brieven die Adriaan Hiele ontving. Voor deze laatste zaterdag van het jaar verzamelde hij de interessantste, treurigste, vreemdste, nuttigste en leukste lezersvragen en voorzag ze van een antwoord.

Mijn dochter Fien woont al jaren samen met haar vriend Piet. Ze hebben een flat, en hij had een baan. Ze zijn zo gelukkig dat ze niets hoeven te regelen, vinden ze. Geen samenlevingscontract of zoiets. Helemaal niets. Alleen maar gelukkig zijn. Fien werkt af en toe via een uitzendbureau. Alles wat ze verdient, geeft ze uit. Sparen? Nooit van gehoord.

Op een dag begint Piet voor zichzelf en verhuurt zich aan zijn broer Jan, die hem verzekert altijd werk te hebben en goed te betalen. Maar afspraken en wederzijdse verplichtingen op papier zetten? Niet nodig. ,,Jan is mijn broer'', zei Piet. Piet neemt zelfs een medewerker in dienst, via een uitzendbureau. Het lijkt allemaal goed te gaan. Maar opeens betaalt Jan niet meer, of te laat, of te weinig. Hij zegt steeds dat hij wacht op een betaling, dat het loon eraan komt of onderweg is.

Er ontstaat een huurachterstand, en de energie en de kabel worden afgesloten. Tot overmaat van ramp klopt de belastingdienst aan met een enorme heffing en navordering. Geld opzij leggen voor het betalen van belasting, terwijl de inkomsten bruto zijn? Nooit van gehoord. Ook het uitzendbureau blijkt niet voor niets een medewerker te leveren. Ze begaan de ene stommiteit na de andere, en intussen loopt de schuld op tot een ton. Piet wil zich nu failliet laten verklaren. Er komt dan een curator. Wat is de positie van mijn dochter? Wordt zij meegesleept in zijn val? Worden haar inkomen en persoonlijke bezittingen ook aangesproken?

(R. de P.)

Wat een verhaal, bijna de plot van een televisiedrama. Wanneer uw dochter geen officiële relatie met haar vriend heeft, kunnen haar inkomen en vermogen niet aangesproken worden voor zijn zakelijke schulden. Tenzij zij ooit en misschien zonder het te weten een handtekening voor Piets zaken zette, of zich op een andere manier verbond. Wanneer er beslag wordt gelegd op Piets (persoonlijke) bezittingen, moet uw dochter aantonen dat bepaalde zaken haar eigendom zijn, anders worden die ook verkocht. Uw dochter lijkt me (als medehuurder) wel medeaansprakelijk voor de huur-, energie- en andere woonschulden. Ze komt er dan niet zonder kleerscheuren vanaf. Sterkte.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele