Voor mijn ouders op de bres

Mijn ouders lossen de laatste 50.000 euro van hun hypotheek niet af, omdat zij de renteaftrek willen behouden en de schuld uit de toekomstige verkoop van het huis aflossen. Ik meen dat het verstandig is je schuld af te lossen, maar mijn vader is daar niet van overtuigd. Hij zit sinds een jaar in de WW, omdat zijn baas failliet ging. Ondanks dertig dienstjaren stond hij zonder iets op straat. Ook de eventueel te bereiken VUT bleef net, anderhalf jaar, buiten bereik.

De financiële situatie van mijn ouders is nu geen probleem. Toch wil ik ze helpen, zodat zij zich niets hoeven te ontzeggen. Hun trots staat dit echter niet toe. Ik zie een probleem wanneer zijn loongerelateerde WW-uitkering overgaat in de vervolguitkering van 70 procent minimumloon.

Dit alles overziend, bedacht ik deze oplossing. Ik los de schuld van 50.000 euro in vier jaar af. Daarmee koop ik als het ware een deel van hun huis en krijg waar voor mijn geld. Het is dus geen liefdadigheid en daardoor speelt hun trots geen rol. Vanuit mijn situatie bekeken, investeer ik dan geld in aandelen (22.500 euro), 30.000 euro op een spaarrekening en voeg daar een investering van 50.000 euro in onroerend goed aan toe. Wij wonen zelf in een huurhuis en hebben geen behoefte aan verhuizen of kopen.

Met bovenstaande aflossing creëer ik de situatie dat mijn ouders straks geen rente meer hoeven te betalen, dus nog goedkoper wonen en daarmee meer financiële armslag hebben. Enige nadeel zie ik in het feit dat deze oplossing een niet meer vrijblijvend beslag legt op mijn inkomen en dat het moment waarop deze investering zich terugbetaalt (hopelijk) verder weg ligt dan het moment waarop ik stop met werken.

(H. E.)

Zo eenvoudig als u het schetst is dit niet. U kunt een deel van het huis van uw ouders kopen met door u geleend (neem ik aan) geld. Voor die koop moet u naar de notaris en betaalt u overdrachtsbelasting. Het is de vraag of de hypotheeknemer van uw ouders toestemt in deze transactie, want uw ouders verkopen een deel van het onderpand, de zekerheid voor de geldverstrekker. De leningrente kunt u niet aftrekken van uw belastbare inkomen. Dat stukje huis valt in uw box 3 en is daar belast met 1,2 procent. Uw ouders beschikken vier jaar lang over een kwart van 50.000 euro waarmee ze hun hypotheek aflossen. Zij krijgen het recht om uw deel van het huis te gebruiken. Enzovoort. Het lijkt me om verschillende redenen geen elegante oplossing. U zult iets anders moeten bedenken.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele