Vliegende Hollander vreest fiscus

Na de verkoop van mijn bedrijf liet ik me tien jaar geleden uitschrijven uit het bevolkingsregister wegens vertrek naar het buitenland. In dat jaar betaalde ik al mijn belastingen. Ik wilde me ergens anders vestigen, maar dat is er nooit van gekomen. Mijn spaargeld staat nog op een rekening in Nederland. Wanneer ik ingezetene zou zijn, viel ik dus onder de 1,2 procent heffing in box 3. Daarnaast heb ik een spaarrekening in de VS. Ik bezoek Nederland enkele maanden per jaar en verblijf in de verschillende landen die ik aandoe nooit langer dan drie maanden. Werken doe ik alleen in de internationale wateren, op cruiseschepen en soms in de diepzeevisserij. Ik ben dus blijven reizen. Tien jaar geleden stond er in mijn paspoort: geen vaste woon- en verblijfplaats.

Het reizen begint me te vervelen en bovendien bouw ik geen AOW op. Maar ik durf me eigenlijk niet in Nederland te vestigen, uit angst voor de belastingdienst. Ik informeerde al verscheidene malen bij de Afdeling Buitenland van de dienst in Heerlen, maar kreeg verschillende antwoorden op mijn vragen. Meestal in de trant van `als niet-ingezetene bent u belastingplichtig in het land waar u zich heeft gevestigd', maar als ik me nu nergens vestig? Ben ik met terugwerkende kracht toch belastingplichtig in Nederland, omdat ik nergens belasting betaalde en bij een terugkeer alsnog moet betalen?

(D. van den B.)

De belastingdienst oordeelt over iemands feitelijke, fiscale situatie, eventueel na het opvragen van aanvullende gegevens. Heerlen kan dus niet oordelen, want u bent nog niet terug. Uit uw verhaal maak ik op dat u tien jaar lang geen belasting betaalde. Daar ligt de fiscus niet wakker van, wanneer u hier tot aan uw vertrek uit Nederland aan uw verplichtingen voldeed. Dus hoeft u niets te vrezen, althans afgaande op uw verhaal.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele