Van verhuur naar samenwonen

Na zijn scheiding stelde ik een vriend als eerste opvang een kamer in mijn eigen woning beschikbaar, tegen een geringe huursom, want hij kan de hele woning gebruiken. Dit samenwonen bevalt zo goed dat wij ons afvragen of hij zich voor de helft kan inkopen in mijn huis. Zo investeert hij het geld uit de verkoop van zijn vorige woning en ik verzilver een deel van mijn overwaarde en verlaag mijn woonlasten. Mijn huis heeft een marktwaarde van 225.000 euro en de hypotheek bedraagt 110.000 euro. Wat is een redelijk bedrag voor mijn vriend om zich in te kopen? Ik zag een percentage van 60 procent langskomen bij koop in bewoonde staat, maar dat is hier volgens mij niet van toepassing. Ik denk zelf aan 80 procent, wat voor ons beiden interessant is.

Is een samenlevingscontract toereikend om de juridische aspecten af te dekken? Wij beseffen dat we iets moeten laten opstellen voor de woning en een eventueel verblijvingsbeding en dergelijke. Voor welk bedrag moeten wij een nieuwe hypotheek afsluiten; afweging belastingaftrek en inleg eigen geld?

(B. P. van G.)

U verkoopt gewoon de helft van uw huis aan een buitenstaander; geen ongebruikelijke transactie voor mensen die gaan samenwonen. Hoeveel u daarvoor rekent, is uw zaak en die van de koper. U mag niet te laag gaan zitten, want dan lijkt het op een verkapte schenking. Uw geldverstrekker moet wel instemmen met deze transactie, want u verstrekte hem uw huis als hypotheek, als zekerheid. Alleen uw vriend kan een hypotheek sluiten waarvan de rente aftrekbaar is. Voor hoeveel en welke vorm hangt af van zijn financiële situatie. In een samenlevingscontract regelt u verder alles wat voor u noodzakelijk is.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele