Van saaie beurspiet tot wilde speculant

Als AOW'er met een redelijk aanvullend pensioen beschik ik samen met mijn vrouw (eveneens AOW) over een portefeuille van 400.000 euro, waarvan ruim 50 procent in aandelen Koninklijke Olie en ING, en de rest in beleggingsfondsen, andere aandelen en 100.000 euro in obligaties. Aan dividend en rente ontvangen we 14.000 euro per jaar, een welkome aanvulling op ons pensioen.

De bankman wees in het kader van de zorgplicht op het in zijn ogen onverantwoorde risico van de relatief hoge bedragen Olie en ING. Zijn advies: stap voor een aanmerkelijk deel uit deze twee aandelen en beleg de opbrengst in onze sectorfondsen. Olie naar het sectorfonds Energie en ING naar het sectorfonds Financiële Instellingen.

Wanneer ik hier op inga, verlies ik een fors bedrag aan jaarlijkse contante opbrengsten. Dit kan deels worden gecompenseerd door zo nu en dan stukjes van de sectorfondsen van de hand te doen. Op het eerste gezicht is het natuurlijk waar dat er risico's zijn wanneer er enkele fondsen een hoog belang vormen in een portefeuille. Aan de andere kant betreft het fondsen waarin ik al jaren beleg en waarmee ik de nodige ups en downs heb doorstaan. Olie keerde ook in matige jaren dividend uit. Dit bedraagt nu trouwens circa 18 procent van de waarde van de investering 30 jaar geleden. Een sterk punt van dit fonds! ING werd enige jaren geleden door u aangeduid als een soort beleggingsfonds met een grote geografische spreiding. Die sectorfondsen lijken mij geen aantrekkelijk alternatief. Per fonds was het belegde vermogen enige maanden geleden minder dan 50 miljoen euro. Misschien doe ik er beter aan de aandelen gewoon te houden en het ontegenzeggelijke risico af te dekken door het schrijven (verlenen) van putopties.

(L. van der S.)

Die zorgplicht en het beleggersprofiel! Wat een gedoe! De bank moet u ingevolge de wet in een van de zes of zeven gedefinieerde hokjes stoppen. Die lopen uiteen van behoudend (sparen) tot speculeren. Met ING en Koninklijke Olie bent u tegenwoordig een wilde speculant, terwijl u tientallen jaren een saaie beurspiet was. Ik ben het met u eens, behalve dan over het schrijven van puts. U bedoelt waarschijnlijk putopties kopen. Dat kost u geld, tijd en is een beetje mosterd na de maaltijd. Dat was interessant op het hoogtepunt van de aandelenhausse in 2000. Bovendien belegde u met succes jarenlang zonder opties. Ik zou alles zo laten en schriftelijk vragen of de bank u in een ander hokje wil stoppen. Voor de bank is het trouwens voordelig om uw individuele aandelen over te hevelen naar hun beleggingsfondsen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele