Steun leerplichtige jongeren in hun morele vorming

Welk effect heeft het voor de samenleving dat het kabinet `normen en waarden' sterk beklemtoont? Het is niet realistisch te denken dat de veiligheid erdoor wordt vergroot. Eerder zal repressie op bepaalde plaatsen toenemen, als gevolg waarvan gevoelens van unheimlichkeit ontstaan.

Zoals mensen zich gedragen is hun deels geleerd en voor een ander deel een gevolg van hun soms ernstig misvormende - ontwikkelingsmogelijkheden. Het kabinet dient zich in de eerste plaats in te zetten om heel de leerplichtige jeugd en niet alleen een gemakkelijk verder te vormen selectie in het bijzonder onderwijs actief te ondersteunen in hun persoonlijke en morele vorming tot mondige burgers, die tegelijk ook leren voor anderen respect te hebben, gepast invoelend te zijn en eigen verantwoordelijkheid te dragen.

    • F.M. Boon Delft