Schenken, lenen en overlijden

Mijn man en ik maakten in 1996 gebruik van het recht om onze kinderen eenmalig het toen maximale bedrag van 35.000 gulden te schenken, vrij van rechten. We sloten met hen een contract af met onmiddellijke teruglening, dat heet schuldigerkenning, zonder tussenkomst van een notaris. We betaalden de daarop volgende jaren 4,5 procent rente over die schulden. Een bepaling in het contract luidt dat de lening loopt tot een der contractanten overlijdt. Nu is mijn man dit jaar overleden en moet de lening beëindigd worden. Is dit contract, waarvoor wij jaren de rente betaalden en dit aan de belastingdienst doorgaven, geldig voor het in mindering brengen van de schuld op de nalatenschap, om zo de successiebelasting te drukken? Zo nee, is dit contract wel rechtsgeldig? Ik wil een nieuw contract opstellen met de kinderen. Kan dit op dezelfde manier of is een notariële akte noodzakelijk? Ik meen dat dit niet (langer) hoeft. Eerder stuurde ik een brief naar de belastingdienst, maar daar hoorde ik niets van. De Notaristelefoon was steeds onbereikbaar.

(D. de T.)

In feite vraagt u een belastingadvies, maar dat krijgt u niet van de belastingdienst of van de Notaristelefoon, want dat is hun taak niet. Daarvoor zijn de belastingadviseurs en de notariskantoren. Bovendien is uw verhaal niet volledig. Wat staat er bijvoorbeeld in die contracten? En in het testament van uw echtgenoot? Deden uw kinderen aangifte van de ontvangen rente? U moet hiervoor naar een notaris in overleg met uw kinderen, omdat u daar het best een akte kunt laten opmaken, en eventueel uw testament laten aanpassen. Los van het feit of die akte wel of niet vereist is voor de aftrek van de schuld, voorkomt zo'n document veel narigheid. Ik kan wel enkele kanttekeningen plaatsen. Het is beter om de aflossingsverplichting op de langstlevende (u dus) te laten drukken. Dat kunt u alsnog doen door de contracten te verscheuren, met instemming van de kinderen, en nieuwe op te stellen. Helemaal zuiver is dat niet, maar wel praktisch. Voor deze constructie is een notariële akte vereist. Een andere oplossing zie ik niet. U kunt evenmin de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling voor de kinderen opnieuw verlenen. Eenmalig is eenmalig.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele