Privatisering nekt goed huisvestingsbeleid

In dit land bestaat een schreeuwend tekort aan betaalbare huurwoningen voor jonge mensen en mensen met een lager inkomen. Gevolg van beleid waardoor woningbouwverenigingen een grote vrijheid krijgen om op te treden als ondernemers op de vrije markt. Eens hadden woningbouwverenigingen een sociale opdracht, namelijk om voor minder bedeelde bevolkingsgroepen in de behoefte aan betaalbare woningen te voorzien. Onder invloed van de privatisering en deregulering is die opdracht vrijwel volledig naar de achtergrond verdwenen. Voorts ben ik van mening dat minister Dekker roekeloos omspringt met de menselijke levensbehoefte aan `ruimte ' en voorheen onaantastbare plattelandsgebieden wil offeren voor de `heilige koe' van de economie. Een rampzalig beleid.

    • Mr. L.A. Struik