Premier is helemáál geen roepende in de woestijn

Wij hebben de jongste en waarschijnlijk qua intellectuele bagage slimste premier van de EU. Een man die bijna uit het niets leider van het CDA werd en twee verkiezingen op rij wist te winnen. Een man in wie bijna 3 miljoen Nederlanders hun vertrouwen hebben uitgesproken. In een klimaat van economische recessie, dreiging van islam-terrorisme, grote problemen binnen de EU en sluimerende spanningen in Nederland tussen bevolkingsgroepen is het niet bepaald makkelijk voor de premier. Maar hij geniet geen greintje krediet.

Keer op keer is hij het middelpunt van hoon en spot. Hoewel ik geen CDA-stemmer ben, heb ik veel respect voor de moedige pogingen van premier Balkenende om een einde te maken aan de voordurende verloedering van dit land. Dit respect mis ik in de vele artikelen in kranten en reportages of persiflages op televisie op en over hem.

Het is nog maar kortgeleden dat de media niet wisten wat in de Nederlandse samenleving aan de hand was. Als je de media nu mag geloven, is Balkenende een roepende in de woestijn en staat hij bijna alleen in zijn kritiek op de smakeloze satire. We moeten niet verbaasd zijn als ook in deze het volk een hele andere mening toegedaan is.

    • Ronald Buijt