NMa

In het artikel NMa ploegt door, ondanks felle kritiek (20 december, pagina 2) staat dat toenmalig minister Kamp (VROM) mededingingsautoriteit NMa eind 2002 `een onbetrouwbaar partner' heeft genoemd. Dit verwijt betrof niet de NMa, maar de bouwsector.