Kabinet moet zélf eens verantwoordelijkheid nemen

Dat de burger meer eigen verantwoordelijkheid moet dragen is duidelijk, maar ik denk dat het kabinet daarin voorop moet gaan. Op dat punt laat het kabinet-Balkenende het afweten. Artikel 1 Grondwet trilt op zijn grondvesten en er wordt op een onverantwoorde manier bezuinigd, waardoor de samenleving op lange termijn grote schade kan worden toegebracht die financieel catastrofaal kan zijn. Een samenleving met verantwoordelijke burgers moet stoelen op consensus. Grootschaligheid met de daaruit voortvloeiende bureaucratie, werkt averechts. In het onderwijs is men koortsachtig bezig om kleinschaligheid te bereiken ten einde de leerlingen individueel te kunnen benaderen. Sportverenigingen, theatergroepen, buurthuizen etc. zijn juwelen tussen het cement in onze samenleving. Het zijn vormen van kleinschaligheid waarbinnen het besef van de waarde van elk uniek mens tot bloei kan komen. Dat besef is cruciaal voor het verantwoordelijkheidsgevoel jegens de ander en jegens de samenleving als geheel.

    • G. Boulouize-Van Huit Lelystad