Invloed van de kiezer is op alle fronten vrijwel nihil

Het kabinet wil dat de burger meer verantwoordelijkheid gaat dragen. Echter, verantwoordelijkheid draag je pas als je zelf beslissingen kunt nemen waaraan anderen (mede) zijn onderworpen. Als er een beslissend referendum zou bestaan zou ik een verantwoordelijke daad stellen door er aan deel te nemen. Dat is nu bij verkiezingen niet het geval. Immers, je stemt op partij A omdat die met partij B wil regeren, hetgeen een beleid zou opleveren waar je achter kunt staan. Maar als er dan toch een combinatie A-C met een ander beleid uit de bus rolt, besef je dat je geen invloed hebt op wat met jouw stem gebeurt. Voor de gevolgen daarvan voel je je dan ook niet verantwoordelijk.

Er is vrijwel niets waarop ik invloed kan uitoefenen: noch op het overheidsbeleid, noch op dat van de naburige militaire vliegbasis of op het Europarlement. Ons stelsel van vertegenwoordigende democratie is geworden tot een systeem waarbij ik via zoveel trappen `vertegenwoordigd' word, dat ik het directe democratische element daarin niet meer zie. Vervolgens zeggen politici bij alle mogelijke gelegenheden dat ,,het aan de kiezer niet meer uit te leggen is'', waarmee ze bedoelen dat ik te dom ben om het nog te begrijpen. Gelukkig heb ik nog verstand genoeg om te begrijpen dat dit stelsel zich niet verdraagt met eigen verantwoordelijkheid van de burger.

    • A.P.G. Spamer