Hoeveel kost mijn erfenisregisseur?

Ik wil de zaken rond mijn overlijden en de erfenis regelen. Wat is de normale vergoeding die een executeur-testamentair, de regisseur van een erfenis, berekent? Volgens enkele notarissen is er een wettelijke vergoeding voor een executeur van buiten de familie. Deze hoeft niet te worden opgenomen in het testament, maar een vergoeding voor een familielid wel. De informatie over die vergoeding varieert nogal en schijnt los daarvan van situatie tot situatie te verschillen. Onkosten die de executeur maakt, mogen tot een redelijke hoogte worden gedeclareerd. Tot zover de vage informatie die ik kreeg. Indien er een wettelijke basis is voor een vergoeding, dan neem ik die op in mijn regeling, dan kan mijn executeur-testamentair hier geen gedonder mee krijgen.

(H. Z.)

Wanneer u een klusjesman inhuurt, zal de man u vragen wat hij moet doen en dan een prijs noemen. De afwikkeling van een nalatenschap (als executeur) is ook een klus. Een vervelende wanneer de familie onderling verdeeld is. De website www.notaris.nl zegt er bijvoorbeeld dit over: een oude tante heeft één neef en één nicht die in het buitenland wonen. Beide ouders van neef en nicht zijn overleden. Ieder krijgt de helft van tantes erfenis. `Notaris, wie moet nu alles regelen als ik er niet meer ben?' De notaris adviseert haar een executeur te benoemen. Deze wikkelt de nalatenschap af. Daarbij behoort ook het regelen van de begrafenis of de crematie. Die executeur kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander. Vanaf 1 januari 2003 kan hij alleen in een testament worden benoemd, niet meer via een handgeschreven codicil. Benoemingen in een codicil van voor die datum blijven geldig.

Het nieuwe erfrecht beschrijft de bevoegdheden en plichten van de executeur. Hij krijgt het beheer over de nalatenschap en mag alle bezittingen onder zich nemen. Betaalt schulden, int vorderingen, zegt de huur op en geeft of betaalt legaten uit. Hij zorgt voor een beschrijving van de nalatenschap. Hij legt verantwoording af aan de erfgenamen.

De executeur is bevoegd aangifte te doen voor het successierecht. Wanneer de executeur de aangifte zelf ondertekent, is hij aansprakelijk voor de betaling van de belasting. De wet regelt zijn loon: 1 procent van het vermogen op de dag van het overlijden. Maar de erflater kan in zijn testament het honorarium ook zelf vaststellen, bijvoorbeeld op een vast bedrag. Is er geen executeur benoemd, dan kunnen de erfgenamen iemand een volmacht geven, bijvoorbeeld een van de erfgenamen of een notaris.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele