Het welzijn van de burger moet prioriteit krijgen

Dit kabinet onderscheidt zich nauwelijks van andere kabinetten. De econonische situatie bepaalt de inhoud van en de reacties op het beleid. Het probleem is bij ieder kabinet hetzelfde: er wordt beleid geformuleerd zonder dat de doelen duidelijk zijn en zonder dat vooraf is aangetoond dat het tot het gewenste effect leidt. Dit komt onder meer doordat de volksvertegenwoordiging zich met de inhoud van het beleid bemoeit.

Als de Kamer zich zou beperken tot het beoordelen van doelen en het stellen van (rand)voorwaarden, kan het kabinet zich richten op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Vooral dat laatste de uitvoering laat te wensen over. In Den Haag komt geld op de eerste plaats, het welzijn van de burger en de kwaliteit van de samenleving op de tweede. We moeten toe naar een situatie waarin welzijn en kwaliteit op de eerste plaats komen, en geld als middel wordt gezien. Dat kan als volgt: het kabinet formuleert doelstellingen; de Kamer stelt de prioriteiten en formuleert de (rand)voorwaarden; het kabinet maakt een plan (beleid); de Kamer stelt een budget ter beschikking en bewaakt de voortgang. Voert het kabinet een plan niet goed uit, dan volgen consequenties. In elk geval gaat er geen geld meer naar een plan dat niet goed wordt uitgevoerd.

    • E.C. van Steijn