Het is de overheid die het slechte voorbeeld geeft

Dit kabinet laat angst de leidende factor zijn in de uitvoering van het beleid. In zijn eerste kabinet werd Balkenende geconfronteerd met een stemming onder het volk dat om een radicale aanpassing van het staatsbestel riep, en om een beleid dat dichterbij de mensen zou staan. Nu heeft het kabinet ervoor gekozen terug te grijpen op waarden en normen zoals die bekend waren van vóór de Tweede Wereldoorlog.

Dat Nederland economisch achterloopt ten opzichte van de buurlanden, heeft voornamelijk te maken met angst onder het grootste deel van de bevolking als gevolg waarvan gespaard in plaats van geïnvesteerd wordt. Door systematisch de bezuinigingen af te wentelen op de zwaksten in de samenleving en door elke vorm van fiscale stimulans af te bouwen, zal een groot deel van de bevolking de tering naar de nering zetten en de geldstromen doen vertragen.

Een overheid die het slechte voorbeeld geeft aan de burgers waar het gaat om maatschappelijk onverantwoorde bestedingen, miljardenverspilling aan HSL en Betuwelijn, verpaupering van Vinex-locaties etc., hoeft niet op enig begrip te rekenen. Pas als een kabinet het vertrouwen weet te krijgen van de bevolking, zal het spaartegoed gebruikt worden voor investeringen omdat angst dan geen raadgever meer is.