Er is geen sprake van consistent beleid

Dit kabinet mist leiderschap, visie en, als gevolg daarvan is er geen sprake van consistent beleid. Op een aantal punten is het kabinet te volgzaam, zoals in de kwestie-Irak. Ook ontbreekt het vaak aan consistentie met betrekking tot het normen- en waardendebat. Het kabinet vertelt wat goed voor ons is, maar laat zelf na het juiste voorbeeld te geven: gepaste solidariteit met de meest kwetsbaren ontbreekt nogal eens.

Het kabinet zoekt vooral houvast in het thema begrotingsdiscipline, helaas met weinig gevoel voor nuance en realiteitszin. Het Nederlandse starre en luidruchtige standpunt inzake het Stabiliteitspact getuigt van weinig inzicht in de politieke en economische realiteit in Europa anno 2003. De begroting is niet gebaseerd op een heldere visie. Simplistische budgetoverwegingen dicteren bijna alle politieke keuzes. Eerst doen, dan denken is blijkbaar het motto.

Door het ontbreken van een oppositie van enige betekenis, is van een constructieve dynamiek tussen kabinet en parlement geen sprake.

    • Drs. I. Piepers