Eer uw (schoon)ouders

Mijn echtgenoot bezit de Nederlandse nationaliteit en deed afstand van zijn Portugese. Zijn ouders en zus wonen daar nog. Die ouders bezitten een appartement en een vakantiehuis, dat op naam schijnt te staan van mijn echtgenoot. De informatie hierover is onduidelijk en zijn ouders wensen er niet over te praten. Er schijnt ook een spaarpotje te bestaan voor onze zoon. Wat gebeurt er na hun overlijden? Er van uitgaande dat hun nalatenschap net als hier over de twee kinderen wordt verdeeld, is er niets aan de hand. Mijn mans zus is echter in gemeenschap van goederen getrouwd en verkeert door het bedrijf van haar echtgenoot nogal eens in minder stabiele financiële wateren. Daardoor kan het familiebezit in een faillissement verdwijnen. Hoe krijgen we de erfenis in Nederlands eigendom (dus officieel bezit van mijn echtgenoot) zonder dat de fiscus hier afsnoept wat de erflaters al ploeterend vergaarden?

(A. van D.)

In Portugal kan uw man in de onroerendgoedregisters laten nagaan of dat vakantiehuis op zijn naam staat. Verder zijn de testamenten van zijn ouders, het Portugese erfrecht (wie krijgt wat) en de successiewet (wie betaalt hoeveel) bepalend voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat kan uw man in zijn land nagaan. Verder bent u afhankelijk van uw (schoon)ouderlijke medewerking. Voor een dubbele erfenisbelasting hoeft u niet bang te zijn, want dat is uitgesloten middels het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal. Dus: eer uw (schoon)ouders.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele