Een poëtische vertolking van de zondeval

Programmamaker en regisseur Louis Houët steekt het niet onder stoelen of banken. Voor hem is Joost van den Vondel (1587-1679), een van onze allergrootste dichters en toneelschrijvers. En Vondel staat volgens hem weer volop in de belangstelling. Bij een onlangs onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gehouden enquête bleek de schrijver van de Gijsbrecht van Aemstel in de top-tien van favoriete auteurs te zitten.

De wijze waarop Vondel zijn rijke gedachte- en gevoelsleven heeft weergegeven heeft hem zelfs het epitheton `prins der Nederlandse dichters' opgeleverd.

Voor de 60-jarige Houët is het realiseren van het treurspel Adam in Ballingschap – volgens kenners Vondels mooiste en meest poëtische stuk – zijn laatste grote klus voor de KRO. Volgend jaar mei gaat hij met pensioen. ,,Ik zal nog wat kleine dingen doen, maar dit is in het afgelopen jaar wel mijn grootste project geweest.''

Vorige week zondag werden in één uur de eerste drie bedrijven van het stuk over de zondeval van de mens op 747AM uitgezonden en morgenavond volgen de laatste twee akten. Houët heeft het toneelstuk door de dichter Jos Versteegen met handhaving van rijm en metrum in hedendaags Nederlands laten hertalen. Het taalgebruik in het toneelstuk is volgens Houët zo beeldend, krachtig en poëtisch dat het stuk zich uitermate goed voor radio leent. ,,Ik heb eens een Engelsman gesproken die het toneelstuk had gezien en alleen naar de Nederlandse klanken had geluisterd. Hij zei dit lijkt op Shakespeare, en zo is het ook. Frankrijk zijn Molière, Duitsland Goethe en wij Vondel.''

De handeling bij Vondel zit, volgens Houët, niet het zichtbare maar in actie van de geest, van het geweten, dus van de taal. En daar is radio bij uitstek het medium voor.

In de laatste delen van het hoorspel wordt veel tijd uitgetrokken voor duivelse listigheden. Lucifer en zijn duivels Asmodé en Belial beramen een plan om Adam en Eva in de val te lokken. En als de appel van de boom van kennis van goed en kwaad is opgegeten, worden Adam en Eva door God uit de Hof van Eden verbannen.

De programmamaker betreurt wel dat door de komende bezuinigingen bij de omroep het radiodrama er bij in zal schieten. ,,Ja dat is jammer! We krijgen er in april wel een radiobewerking van de romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil voor terug maar dat is niet voldoende.''

Voor Houët kunnen er niet genoeg hoorspelen worden uitgezonden: ,,Zoals ijs op het water dwingt tot schaatsen, zo hoort het hoorspel bij de radio.''

Adam in Ballingschap, zondag, 747AM, 23.00-24.00u.

    • Markus Meulmeester