Dierenkwellers

Dierenbeschermingsorganisaties en dierenbevrijdingsgroepen hebben dezelfde achterliggende gedachte: andere levende wezens met gevoel hebben recht op een respectvolle behandeling, waarbij de intrinsieke waarde van dieren centraal staat. De beweegredenen van dierenbeschermers en -bevrijders zijn verschillend,maar de titel van uw stuk suggereert helaas dat alle dierenbeschermers radicaliseren. Dit is overdreven en kan stigmatiserend werken.

Verder vallen radicale gedachten en de verwoording daarvan nog altijd onder de vrijheid van meningsuiting. Zonder radicale meningen zouden we nu nog steeds slavernij kennen en vrouwen ongelijke rechten geven. Emancipatiebewegingen kwamen niet van de grond door lobbywerk en legale acties. De slavenbevrijders hebben de onderdrukkers echter nooit massaal afgeslacht; iets dat ook niet zal gebeuren bij dierenkwellers die door dierenactivisten op hun geweten worden aangesproken.

    • Jasmijn de Boo Msc Breda