Debat over Gaddafi

Libië heeft verklaard de intentie te hebben zijn massavernietigingswapens volledig te ontmantelen. (Premier Blair, 19 dec)

De toezegging van kolonel Gaddafi zal, als zij is uitgevoerd, ons land veiliger maken en de wereld vreedzamer. (President Bush, 19 dec)

De GSPLAJ (de Groot-Socialistische Libisch Arabische Volks Jamahirihay) gelooft dat de wapenwedloop noch zijn eigen veiligheid noch die van de regio dient. (Officiële verklaring van Libië, 19 dec)

Als Saddam een jaar of langer geleden naar ons was gekomen, zou de situatie in Irak heel anders zijn geweest. (De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, 20 dec)

[Het besluit van Libië] onderstreept de noodzaak voor Israël om alle regels na te leven die de verspreiding van zulke wapens verbieden. (Generaal Amr Moussa, secretaris van de Arabische Liga, 20 dec)

Gaddafi moest zonder twijfel serieuzer nemen dat wij niet zouden toelaten dat hij de programma's die hij ontwikkelde, zou kunnen voltooien. (Richard Perle, adviseur van de Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, 21 dec)

(Andere landen) moeten het voorbeeld van Libië navolgen om te voorkomen dat hun eigen volk een tragedie ondergaat. Dit zou de strop rond Israël aantrekken zodat zij hun programma's en wapens voor massavernietiging openbaar zouden maken. (Kolonel Gaddafi, 23 dec)

Het vooruitzicht op snelle opheffing van sancties is veelbelovend. (Larry Meriage, woordvoerder Occidental Petroleum, 23 dec)