Brieven: De blinde vlekken van het kabinet-Balkenende

`Dit kabinet laat zich leiden door angst' en `Balkenende is de slimste premier van de EU'. Dit zijn uiterste standpunten in de tientallen brieven van lezers die gevolg gaven aan de oproep om te reageren op het kabinetsbeleid. Op deze pagina een bloemlezing uit de inzendingen.

Een deel van de niet-geplaatste bijdragen staat op www.nrc.nl/opinie.