Beatrix: vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief

Koningin Beatrix heeft in haar kersttoespraak gewaarschuwd voor de risico's van de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid is een groot goed, zei zij, maar ,,heeft een keerzijde in verantwoordelijkheid'' en ,,kan geen vrijbrief zijn om te kwetsen noch om schaamteloos oordelen te verkondigen over mensen''.

Pagina 3