Zender Berlusconi voorlopig niet weg

De Italiaanse regering heeft gisteren een nooddecreet uitgevaardigd waardoor de televisiezender Rete 4 van het media-imperium van premier Silvio Berlusconi voorlopig geen satellietzender hoeft te worden.

Het constitutionele hof van Italië bepaalde eerder dat om monopolievorming tegen te gaan een bedrijf maximaal twee nationale zenders mag hebben, alle overige zouden satellietzenders moeten worden. Mediaset van Berlusconi heeft drie commerciële zenders in handen. Door de `verbanning' van Rete 4 naar de slechter bekeken satelliet, had de zender op jaarbasis naar schatting 250 miljoen euro aan reclame-inkomsten kunnen mislopen en ten onder kunnen gaan.

Het gisteren uitgevaardigde decreet geeft Mediaset vier maanden respijt. Mogelijk redt dan een nieuwe mediawet, die wel het bezit van meer dan twee nationale zenders toestaat, de zender. Invoering van die wet werd vorige week tegengehouden door president Carlo Azeglio Ciampi. De president weigerde de wet, die volgens hem niet voldoet aan de eis van het constitutionele hof de pluriformiteit in de media te bevorderen, te ondertekenen en stuurde haar terug naar het parlement.

Dat zal de mediawet opnieuw toetsen en waarschijnlijk in februari een definitief oordeel vellen, waarna de wet opnieuw naar Ciampi wordt gestuurd die ook als de wet ongewijzigd blijft dan verplicht is hem te tekenen. De nieuwe mediawet maakt eveneens de weg vrij voor privatisering van de publieke zender RAI, en zorgt ervoor dat televisiebedrijven vanaf 2009 mogen uitbreiden naar radio en kranten.

Het decreet bepaalde eveneens dat RAI3 reclame mag blijven uitzenden.

Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, verliet premier Berlusconi gisteren tijdens de stemming de kabinetszitting. Oppositiepartijen reageerden desalniettemin woedend: ,,De premier ondertekent een decreet over zijn eigen bedrijf. Ik kan geen beter voorbeeld bedenken van belangenverstrengeling'', aldus oppositieleider Piero Fassino gisteren.